Съоръжения

Голям плац с настилка пясък и геотекстил и поливна система 60 х 70 м (4 200 м2)

Малък плац с настилка пясък и геотекстил и поливна система 22 х 22 м

Автоматична въртележка за 8 коня с настилка пясък и геотекстил и поливна система

Съблекални – мъжка и дамска, със самостоятелни WC и баня

Просторен амуничник с пералня, мивка с топла вода и WC

Предлагат се тревни падоци за свободно движение и разходка на конете. Падоците са засяти със специализирани тревни смески за коне от Холандия.

В конна база „Мартима“ предстои изграждането на закрит манеж, който ще дава възможност за пълноценна целогодишна подгодовка на ездачи и коне. Предвижда се настилката да бъде от пясък и геотекстил, както и да бъде изградена поливна система. Закритият манеж ще бъде оборудван с тренировъчни препядствия.

За наемателите на боксове в конната база ползването на всички съоръжения е безплатно.

За собственици на коне, които не са настанени в конна база „Мартима“, манежите се предоставят под наем за индивидуални или групови тренировки.